ANSÖKNINGSTIDER FÖR KORT FIKTION OCH DOKUMENTÄRFILM 2018 (gäller både utveckling och samproduktion)

torsdag 1:a februari

torsdag 26:e april

torsdag 30:e augusti

torsdag 8:e november

 

ANSÖKAN SKA INNEHÅLLA:

• Presentation av projektet

• Den summa som söks från Filmpool Nord samt om det är samproduktions- eller utvecklingsinsats

• Information om behov att använda FPN:s teknik (gäller endast dokumentärfilm).

• Visuellt material: stillbilder (bild på dokumentärkaraktärer, moodboard), pilot eller rörligt research-material om det finns (korta relevanta klipp)

• Synopsis (gäller kort fiktion)

• Manus (gäller kort fiktion)

• Budget (Budget ska vara upprättad enligt gängse branschstandard för filmproduktion, du kan använda t.ex. SFI:s mall)

• Finansieringsplan (inkl. egen insats)

• En plan för regional förbrukning i Norrbotten (gäller bolag utanför Norrbotten)

• Kopior på LOC och LOI från andra finansiärer.

• Tidsplan

• Distributionsplan

• Kort presentation av produktionsbolaget, som ska producera filmen (kan kopplas till producentens cv)

• Presentation av filmteamet med CV på de viktigaste funktionerna, regissör, manusförfattare, producent, klippare, fotograf

• Länkar till något man tidigare gjort om det är relevant för det nya projektet med exempel på regissörens stil eller fingertoppskänsla

 

PRAXIS

Du kan mejla in ansökan till ansvarige konsulenten katja(at)fpn.se och/eller posta den till Katja Härkönen, Filmpool Nord AB, Västra Varvsgatan 3, 972 36 Luleå. Endast kompletta ansökningar behandlas. Fullständig ansökan besvaras inom ca 4-6 veckor. Filmpool Nord prioriterar regissörer och produktionsbolag som bor eller har säte i Norra Sverige. En mindre procent av budgeten kan användas för att samproducera med produktionsbolag utanför Norra Sverige, men då måste det finnas en koppling till Norra Sverige samt en plan för ”norrbottnisk spend” (norrbottnisk förbrukning, dvs köp av tjänster och varor) relaterad till FPN:s samproduktionsinsats.

 

RIKTLINJER FÖR KORT FIKTION OCH DOKUMENTÄRFILM

Läs mer om våra bedömningskriterier och rutiner i riktlinjer nedan. Det står även tydligt vad Filmpool Nord kräver tillbaka. Detta kommer också specificeras i samproduktionsavtalet.

 

FPN:s riktlinjer för kort fiktion

FPN:s riktlinjer för dokumentärfilm

 

Se även underrubrikerna om FPN:s insats, norrbottnisk spend, FPN:s teknikinsats, internationella produktioner och Talang AC/BD

 

 

KONTAKT

Katja Härkönen

konsulent för kort-och dokumentärfilm, Filmpool Nord AB

e-post: katja(at)fpn.se

tel. 070-663 2217

Västra Varvsgatan 3

972 36 Luleå