UTVECKLINGSINSATS

Filmpool Nords utvecklingsinsats används för att förstärka projektet med research och för att göra presentationspaket till andra finansiärer. Utvecklingsinsats ges inte för att täcka kostnader för arbete som tidigare har utförts. Insatsens syfte är att vara en spark framåt för att utveckla projektet. Utvecklingsinsatsen är inte någon garanti för fortsatt samproduktionsinsats från FPN. Utvecklingsinsatsen räknas i förekommande fall som en del av Filmpool Nords samproduktionsinsats och den redovisas i efterhand till konsulenten och ekonomiansvarig på FPN.

 

SAMPRODUKTIONSINSATS

Filmpool Nords riktmärke är att investering uppgår till maximalt 30 % av en kort fiktiv films budget. FPN kan investera något mer i dokumentärfilm. Men FPN kan inte vara den enda finansiären för ett projekt. Filmpool Nord ger inte stöd, vi samproducerar. Vi skriver ett gemensamt samproduktionsavtal med de andra samproducenterna (t.ex. SVT). Alla samproduktionsinsatser ska redovisas i efterhand till konsulenten och ekonomiansvarig på FPN.

 

Kontakt för fakturor, ekonomiska redovisningar
Anneli Enbuska Lind
ekonomiansvarig, Filmpool Nord AB
tel. 070-552 4076
anneli(at)fpn.se