Filmpool Nord har enklare teknikutrustning som kan användas i dokumentärfilmsproduktion. Teknik räknas alltid som en samproduktionsinsats i projektet och det krävs beslut från konsulenten för att använda tekniken. Tekniken hör ofta ihop med ett projekt som redan har fått utvecklings-eller produktionsbeslut från FPN. Det går inte att låna teknik från FPN utan formellt konsulentbeslut. Förfrågan måste inkomma i god tid innan inspelning och mottagare acceptera att teknik ses som en samproduktionsinsats. Värdet av samproduktionsinsats i form av teknik utgår från prislista på vår hemsida: FPN:s prislista 

 

Om du istället vill hyra teknik rekommenderar vi teknikuthyrare i regionen:

http://www.dagsljus.com/dagsljuslappland/

http://www.slfc.se/crew.aspx?crewitem=531

 

För mer information
Dennis Krogh-Vennomo
tekniksamordnare, Filmpool Nord AB
dennis(at)fpn.se
tel. 072-200 56 00