Internationella produktioner med utländsk huvudproducent måste ha en svensk samproducent från Norra Sverige och svensk distribution (tv eller bio). FPN uppmuntrar regionala produktionsbolag att samproducera med andra länder.