ungdomarweb

Film för barn och unga

I Sverige finns 19 regionala resurscentrum för film och video och Filmpool Nord är ett av dem. Vi arbetar med att stimulera och utveckla filmpedagogisk verksamhet samt med att stödja ungdomars eget skapande. Filmpool Nord främjar spridning och visning av film och vi stödjer produktion av kort- och dokumentärfilm samt talangutveckling av unga filmare. Vår mediepedagogiska verksamhet fungerar som en resurs för pedagoger, barn och ungdomar i Norrbotten. Verksamhetens syfte är att i enlighet med skolans nationella styrdokument erbjuda verktyg och metoder för ett medierikt lärande. Vår mediepedagogiska verksamhet är fokuserad på film och rörlig bild. Men eftersom vår dagliga kommunikation i stor utsträckning sker genom att olika medier kombineras, så är vårt arbete gränsöverskridande.

Vi arbetar alltså med barn, ungdomar och pedagoger och Filmpool Nord är även med och anordnar ungdomsfilmfestivaler, kortfilmstävlingar, filmvisningar, filmläger, skolbiovisningar runt om i Norrbotten.

För mer information kontakta

Lars-Eric Larsson, filmkonsulent för barn och ungdom, Filmpool Nord,
Tel.   070-546 4074    eller [email protected]

 

Foto: Lena Lahti