Filmpool Nords mediepedagogiska verksamhet fungerar som en resurs för pedagoger, barn och ungdomar i Norrbotten. Verksamhetens syfte är att i enlighet med skolans nationella styrdokument erbjuda verktyg och metoder för ett medierikt lärande. Vår mediepedagogiska verksamhet är fokuserad på film och rörlig bild. Men eftersom vår dagliga kommunikation i stor utsträckning sker genom att olika medier kombineras, så är vårt arbete gränsöverskridande.

 

KONTAKT: Lars-Eric Larsson, filmkonsulent för barn och ungdom
Mobil:                +46 70 546 40 74
E-post: [email protected]

 

 

 

Kurser för pedagoger

 

Här kan du se ett urval av kurser för pedagoger. Det är naturligtvis också möjligt att skräddarsy utbildningen efter lokala önskemål och behov. I samråd med er kan vi utforma en kurs inom film och rörlig bild.

 

Introduktion i filmberättande

Introduktion i filmberättande syftar till att ge verktyg för att stärka kunskapen och medvetenheten om de rörliga bildernas språk och funktion bland unga. Vi ser på hur och varför man berättar en historia samt exempel på metoder för att analysera film och rörliga bilder.

 

Innehåll: Filmens grammatik och uppbyggnad, dramaturgi, karaktärer, berättarkomponenter (vad vi ser, hur vi ser och vad vi hör). Kursen ger de baskunskaper som gör att du enkelt kan arbeta och analysera film i din undervisning.

 

Längd: Halvdag
Förkunskaper: Inga

 

 

Arbeta med videokamera

Att arbeta med videokamera är ett enkelt men effektivt sätt att ge kunskap om den rörliga bildens språk. Det är även ett ypperligt verktyg för redovisningar, temaarbeten och dokumentation.

 

Innehåll: Kamerans grundläggande funktioner och bildkomposition samt att skapa en egen kortfilm.

 

Längd: Heldag
Förkunskaper: Inga
Antal: Max 10 deltagare

 

 

Digital videoredigering

Lär dig att med användarvänlig teknik förädla film med digital videoredigering.

 

Innehåll: Från kamera till dator, redigering, ljudläggning, bilder, effekter samt för- och eftertexter.

 

Längd: Heldag
Förkunskaper: Grundläggande datorvana
Antal: Max 10 deltagare

 

 

Filmens kombikurs

Innehåll: En mix av de tre övriga kurserna plus genomgång av synopsis och storyboard-arbete.
Längd: 2-3 dagar
Antal: Max 10 deltagare

 

 

Digitalt berättande

Med hjälp av metoden Digital Storytelling lär du dig hur du kan sätta individen i centrum på ett för eleven populärt sätt. Här utgår man ifrån elevens muntliga berättelse som sedan digitaliseras och förstärks med film, ljud och stillbilder. Ett dokumentärt berättande
med en metod och i en form som även passar för redovisningar av tematiska arbeten.

 

Innehåll: Introduktion av Digital Storytelling, manusarbete, digitaliserig
av material (film ljud, foto) och redigering.
Längd: 3 dagar
Antal: Max 10 deltagare