Hjälp med skolbioansökan

 

 

Filmpool Nords barn- och ungdomsfilmkonsulent Lars-Eric Larsson hjälper kommunerna med initiativ, rådgivning och handläggning med skolbioansökan. En av Filmpool Nords viktigaste uppgifter i Norrbotten är att arbeta med barn- och ungdomsverksamheten.

 

Skolbiostödet syftar till att utveckla det film- och mediepedagogiska arbetet bland barn och ungdom, men även att främja barns och ungdomars möjlighet till kvalitativa filmupplevelser på biograf samt att ge dem möjlighet att fördjupa sina kunskaper om rörliga bilder. Stödet ska också bidra till att initiera och utveckla verksamhet med skolbio, mediepedagogik och ungdomarnas eget filmskapande. Stödet ingår sedan 2006 i den statligt finansierade filmpolitiken (Prop. 2005/06:3; avsnitt 9.3 Stöd till film i skolan).

 

Filmpool Nord hjälper till med ansökan om skolbiostöd till Svenska Filminstitutet. Stödet kan sökas vid två tillfällen under året: sista ansökningsdag för stödet under våren är 31 mars (med beslut i maj) och på hösten 30 september (med beslut i november). Ansökan ska sändas till Svenska Filminstitutet per post.

 

För mer information kontakta

 
Lars-Eric Larsson, filmkonsulent för barn och ungdom, Filmpool Nord
Tel.                +46 70 546 4074               
eller e-post: [email protected]

 
Mer information finns även på Svenska Filminstitutets hemsida
http://www.sfi.se/sv/varastod/Stod-till-Film-i-skolan/
 

 

Skolbiofilmer

Vi har kunskaper om många lämpliga skolbiofilmer som vi gärna delar med oss. Men om ni själva känner till en bra film för ungdomar, kan vi diskutera vilka möjligheter man har att visa filmen. De senaste skolbiofilmerna i Norrbotten har varit: ”I taket lyser stjärnorna”, ”Nico” och ”Elina – som om jag inte fanns”.

 

På Svenska Filminstitutens hemsida kan man även boka skolbiofilmer och ladda ner handledningar till filmerna. För vissa filmer utgår rabatt när de visas i skolbioföreställningar.
http://www.sfi.se/sv/svensk-film/Filmbokning/

 

 

Skolbioverksamheten i Sverige

Läsåret 2007/2008 bedrevs skolbioverksamhet i 176 av Sveriges 290 kommuner. I 124 av dessa bedrevs verksamheten helt utan stöd från Filminstitutet. Under samma period genomfördes 3 586 föreställningar med 466 232 besökare. Filmpool Nord har som mål att skolbioverksamhet ska finnas i varje kommun i Norrbotten.

 

Nyhetsbrev från Film i skolan

Visste ni att man kan prenumerera på nyheter och nyhetsbrev från Svenska Filminstitutet? Nyhetsbrev från Film i skolan är ett måste för alla som arbetar pedagogiskt med film. Alla prenumerationer från sfi.se är kostnadsfria.
http://www.sfi.se/sv/System/Prenumerera-pa-nyheter/