Kort historik

 
 
Sveriges första regionala resurscentrum

Filmpool Nord bildades 1992 och var Sveriges första regionala resurscentrum. Genom sin tidiga framgång blev Filmpool Nord ett exempel för andra regioner.  Det här blev startskottet för en regional förändring i den svenska filmvärlden. Idag finns det 19 stycken regionala resurscentra runt om i landet.

 

De första åren

Filmpool Nord startade som en treårig försöksverksamhet som föll väl ut. År 1992 var budgeten 2 miljoner kronor och hela finansieringen var regional, förutom 100 000 kronor som kom från SVT. Länsarbetsnämnden och Kommunförbundet var projektets viktigaste finansiärer. Några av första årets produktioner var ”Långfärdsskridskor” av Jan-Olof Granqvist, ”Torkel Wennman” av Boris Ersson och ”Strama Tyglar” av Yvonne Lager. Långfilmen ”Kärlekens himmelska helvete” i regi av Agneta Fagerström-Olsson var den första långfilmen som Filmpool Nord var medfinansiär för år 1992.

 
Efter de första fyra åren permanentades Filmpool Nord som aktiebolag i januari 1996. Vid bildandet var 6 av 14 av Norrbottens kommuner delägare av filmpool Nord. Något senare under samma år, beslutar även Norrbottens läns landsting och ytterligare 4 kommuner att gå in som delägare.

 

Filmpool Nords framgångar

Orsakerna till Filmpool Nords framgångar kan beskrivas som en blandning av kunskap, känsla och engagemang. Det som gjort att Filmpool Nord har kunnat skapa så många framgångsrika och mångsidiga produktioner är att man har utvecklat flera olika komponenter som är betydelsefulla för filmproduktion. Det handlar t.ex. om en god infrastruktur som möjliggör långfilmsproduktion, kunniga filmarbetare, branschutveckling, Studio Kronan, långsiktiga satsningarna på barn och ungdomar. Men också tillgången till de varierande och exotiska inspelningsmiljöerna med en ortsbefolkning som engagerat sig i och stöttat så många filmproduktioner.

 

 

Kärlekens himmelska helvete, foto: Giraff Film

”Kärlekens himmelska helvete”
still bild: Giraff Film