Länksamling

 

Vår lilla länksamling ska erbjuda kontakter till våra samarbetspartners hemsidor.

 

Filmpool Nord är medlem i Cine Regio. Cine Regio är huvudorganisationen för alla regionala filmcentra i hela Europa.

 

Swedish Lapland Filmcommission finns på Filmpool Nord. Swedish Lapland Filmcommission har filmarbetareregister på sin hemsida. Härifrån kommer du direkt in på registret. Swedish Lapland Film Commission är medlem i AFCI.

 

Filmpool Nord samarbetar med Folkets bio. Folkets bio i Luleå visar kvalitétsfilm två gånger per månad på Bio Kronan. Filmpool Nord är med och visar sina kortfilmer som förfilmer. Se programmet på Folkets bio i Luleå.

 

Genusperspektivet i film är också något som Filmpool Nord tar hänsyn till i sin verksamhet. WIFT tar upp frågorna i Sverige och internationellt.

 

Filmpool Nord samproducerade Jan Troells senaste film ”Maria Larssons eviga ögonblick”. Filmen är inspelad i Luleå och i Skåne. Film i Skåne var också en samproducent för filmen.

 

Film Arc är ett stort projekt som ska utveckla och stärka produktionsbolag och filmarbetare i Norrbotten, Västerbotten, Norra Finland och Norra Norge. Filmpool Nord samarbetar i projektet med Film i Västerbotten, POEM i Finland och FilmCamp AS i Norge.

 

Filmpool Nord samarbetar naturligtvis med Svenska Filminstitutet. Det är möjligt att prenumerera på nyheter och nyhetsbrev från Svenska Filminstitutet. Alla prenumerationer från sfi.se är kostnadsfria. Beställ din prenumeration här, nyheter från SFI.

 

Det finns 19 regionala resurscentrum (RRC) som tillsammans täcker alla Sveriges län. Regionala Filmresurscentrums samarbetsråd är en ideell förening med uppgift att främja regionala resurscentrum och deras intressen inom filmområdet samt arbeta med information, opinionsbildning och övriga gemensamma frågor. Filmpool Nord är medlem i Regionala Filmresurscentrums samarbetsråd.

 

 

Filminstitut och fonder

Svenska Filminstitutet
Stiftelsen Svenska Filminstitutet har en ledande roll inom svensk film. Filminstitutets mål är att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att verka och tillgängliggöra det svenska filmarvet samt att representera den svenska filmen internationellt.

 
Norsk filminstitutt 
Norsk filminstitutt er Statens forvaltningsorgan på filmområdet, underlagt Kultur- og kirkedepartementet. Norsk filminstitutt er et ordinært statlig forvaltningsorgan med bevilgning over statsbudsjettet.

 

Finlands filmstiftelse
När stöd beviljas för den finländska andelen i en internationell samproduktion ska den finländska produktionsmässiga och konstnärliga insatsen vara rimlig i förhållande till den finländska finansiella insatsen.

 

AVEK – centralen för audivisuell kultur i Finland 
AVEK utdelar upphovsrättsersättningar i syfte att främja den audiovisuella kulturen. Ersättningarna härstammar huvudsakligen från kompensationsavgiften som uppbärs bland annat på tomma videokassetter och DVD-skivor.

 

Kyrkans media stiftelse i Finland

Kyrkans mediestiftelse grundades år 2005 av 24 evangelisk-lutherska församlingar/kyrkliga samfälligheter och Kyrkostyrelsen. Stiftelsen ska i enlighet med sina stadgar stöda och främja produktion av religions- och livsåskådningsprogram som bygger på Finlands evangelisk-lutherska kyrkas värdegrund samt deras distribution och framförande i de nationella medierna.

 

Det Danske Filminstitut
Det Danske Filminstitut er en statsinstitution under Kulturministeriet. Filminstituttet er oprettet i 1997 som en sammenlægning af de tre tidligere statslige institutioner Det Danske Filminstitut, Statens Filmcentral og Det Danske Filmmuseum.

 

Icelandic Film Centre
Icelandic Film Centre supports the production, distribution and promotion of Icelandic films and gathers and publishes information relevant to the film industry. The Icelandic Film Fund operates under the auspices of the Icelandic Film Centre.

 

Nordisk Film & TV fond 
Nordisk Film & TV fond is stablished in 1990. The Fund’s primary purpose is to promote film and TV productions of high quality in the five Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden), by providing support for top-up financing of feature films, TV-fiction / series and creative documentaries.