Är Filmpool Nord ett produktionsbolag?

Nej, Filmpool Nord är inte ett filmproduktionsbolag. Filmpool Nord är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för film. Vi samproducerar och finansierar filmer. Vi samarbetar med filmbolag. De tar hand om det praktiska, filminspelningar etc. Filmpool Nord som finansiär satsar i de filmer som Filmpool Nords konsulenter väljer ut.

Vi vill besöka en inspelningsplats, hur gör man?

Kontakta produktionsbolaget direkt. Ibland kan vi ordna studiebesök till filminspelningar i studion.

Jag vill jobba inom film, hur gör jag?

Kontakta produktionsbolagen direkt eller så kan du kontakta Swedish Lapland Film Commission, www.slfc.se. Du kan också läsa mer om filmarbetarutbildningarna under fliken Utbildningar, eller klicka här.

Jag vill jobba som praktikant på Filmpool Nord, går det?

Eftersom Filmpool Nord är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för film arbetar vi mest med administrativa arbetsuppgifter, därför tar vi vanligen inte emot praktikanter i vår verksamhet.

Jag vill jobba på Filmpool Nord, hur gör jag?

För tillfället finns det inga lediga tjänster.

Jag vill gärna vara statist i en film.

Kontakta Swedish Lapland Film Commission, www.slfc.se. Filmkommissionären Berit Tilly hjälper dig vidare. Du kan också kontakta ett produktionsbolag direkt. Ibland annonserar också produktionsbolagen när de söker statister.

Jag vill ha kontakt med en viss skådespelare eller regissör.

Kontakta produktionsbolaget direkt.

Kan Filmpool Nord finansiera min film?

Filmpool Nord arbetar med professionella regissörer och produktionsbolag. Du kan läsa mer om samproduktionsreglerna under rubriken Produktion. Ibland ordnar vi filmprojekt som riktar sig direkt till kvinnor, ungdomar, nya filmare etc. Läs information under rubriken Utbildningar.