Här kan du ladda ner personalbilder. Dessa bilder skyddas enligt upphovsrättslagen. Bilderna får endast återges som illustration till redaktionell text i tidningar och tidskrifter och då endast om texten rör Filmpool Nord och de avbildade personerna. I sådant fall skall fotograferna Linda Wikström och Lena Lahti och de avbildade personernas namn anges i anslutning till bilden. Bilderna får i övrigt inte kopieras, visas eller spridas utan Filmpool Nords medgivande i varje enskilt fall.

 

 

PERSONALBILDERNA FOTO: Linda Wikström ( har fotat Stephan )och Lena Lahti ( har fotat resten av arbetslaget)

  • Stephan Apelgren konsulent för långfilm och tv-drama

  • Susann Jonsson, VD

  • Sirel Peensaar, ansvarig för dokumentär- och kortfilm (sjukskriven)

  • Katja Härkönen,vik konsulent kort- och dokumentärfilm

  • Berit Tilly, filmkommissionär, Swedish Lapland Film Commission – SLFC

  • Lars-Eric Larsson, filmkonsulent barn och ungdom