Filmpool Nord logo
filmpoolnord

POLICY FÖR SAMPRODUKTION

Ägarnas och styrelsens vision är att film/rörlig bild är en vital kulturform och viktig kulturnäring i Norrbotten och att Filmpool Nord (FPN) är det arktiska navet i svensk och nordisk film- och tv-produktion.

FPN agerar som samproducent i filmproduktioner med krav på rättigheter och avkastning. Bolagets samproduktionsinsatser riktar sig i första hand till kort fiktion, dokumentärfilm, långfilm och tv-dramatik.

ANSÖKAN FÖR KORT FIKTION OCH DOKUMENTÄRFILM

ANSÖKNINGSTIDER FÖR KORT FIKTION OCH DOKUMENTÄRFILM 2018
(gäller utvecklingsinsats och samproduktion)

Torsdag 1/2
Torsdag 26/4
Torsdag 30/8
Torsdag 8/11

Läs våra bedömningskriterier och rutiner i riktlinjer nedan. Där framgår även vad ansökan ska omfatta samt våra krav på återrapportering.

Riktlinjer för kort fiktion
Riktlinjer för dokumentärfilm

PRODUKTIONSSERVICE

Produktion

Är du intresserad av att filma i Norrbotten?  Behöver du hjälp med att hitta rätt personal & inspelningsplatser?
Kontakta Filmpoolnords produktionskoordinator

Emma Karlsson
+46 70 513 00 16

Produktion

[email protected]

FILMBIBLIOTEK

Sök i vårt filmarkiv för att hitta produktioner samproducerade av Filmpool Nord.