Budget

 

I budgeten beräknar du dina kostnader. Ta även med sådant som du själv tänker stå för, t ex arbetsinsats och egen teknik.

 

SFI har tagit fram en budgetmall som de vill att man använder när man söker pengar av dem. Om du vill kan du använda dig av den när du söker pengar från Talang AC/BD, men det går bra med andra varianter också.

 

SFI’s budgetmall hittar du här: http://www.sfi.se/sv/varastod/Produktionsstod/Checklistor-och-mallar/

 

 

Finansieringsplan

 

I en finansieringsplan skriver du vilka som du har tänkt ska finansiera projektet och hur mycket de ska bidra med. Du behöver inte ha fått klartecken från dem än, men om något är klart så markera gärna detta. Glöm inte att skriva din egeninsats (arbetstid, egen teknik osv). Exempel på hur du kan ställa upp det:

 

Talang AC/BD: 100.00
SVT: 250.000
SFI: 300.000
Egen insats: 225.000

 

Totalt: 875.000