Synopsis

 

Ett synopsis är en kortfattad beskrivning av en film och bör inte vara längre än en A4-sida. För en kortfilm kan det räcka det med några rader. Observera att även slutet ska finnas med.

 

Ett synopsis är något man ska kunna läsa och förstå utan att ha läst manuset.

 

 

Manus

När man skriver ett manus är det viktigt att skriva det så att det går att förstå av andra än den som skriver det. Det finns en formaliastandard som vi helst vill att du skriver efter. Ladda ned ett manusexempel med kommentarer om formalia här.

Manusformaliaexempel

 

(I exemplet förekommer det en beskrivning av hur en replik ska sägas. Observera att man ska vara mycket sparsam med dylika beskrivningar. Det används bara om repliken annars kan missförstås.)

 

Vi lägger stor vikt vid manus när vi bedömer projekt. Var beredd på att vi kan komma med synpunkter på manus och att du kanske blir tvungen att göra vissa ändringar i det.