Synliga Röster i Övertorneå


Projektet Synliga Röster är en del av vår filmpedagogiska verksamhet. Det är ett regionalt integration- och utbildningsprojekt där Filmpool Nord samverkar med filmskapare från Norrbotten som handleder elever och personal inom skolan. Filmpool Nord samverkar även med Göteborgs Universitet, Akademin Valand med syftet att kompetensutveckla länets pedagoger inom film och rörlig bild. Målen för vårt projekt är att med filmens kraft öka förståelsen för varandra inom samhället, oavsett varifrån man kommer och att länets skolor ska få de bästa pedagogerna inom film och rörlig bild.
Synliga röster finansieras av Filmpool Nord, Region Norrbotten och Svenska Filminstitutet.

Bookmark and Share
Tillbaka till nyhetsarkiv